Zajęcia dodatkowe

- Język angielski

- Gimnastyka korekcyjna

-Rytmika 

- zajęcia taneczne

- religia

- Logopedia

- Mały inżynier (płatne)

- Robotyka (płatne)

- RakówKids (płatne)