Opis przedszkola

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 6:00 do 17:00. Liczy 10 oddziałów, dwa oddziały znajdują się w sąsiadującej z przedszkolem Szkole Podstawowej nr 50. Obecnie do placówki uczęszcza 239 dzieci.

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże, dobrze nasłonecznione sale, salę do gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczno - – terapeutyczny, bibliotekę, kuchnię. Każda sala ze względów bezpieczeństwa zaopatrzona jest w monitoring. Przedszkole jest wyposażane na bieżąco w pomoce dydaktyczne; ze środków z budżetu obywatelskiego placówka otrzymała do siedmiu sal monitory multimedialne.

Dużym atutem placówki jest duży, ogrodzony plac zabaw, ogród sensoryczny i  parking. Przedszkole realizuje elementy koncepcji Planu Daltońskiego.

Przedszkole posiada wykwalifikowaną, profesjonalną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną, która dba o wszechstronny rozwój dziecka. Dzieci są pod stałą opieką logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego i specjalisty gimnastyki korekcyjnej; w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Przedszkole ściśle współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. W przedszkolu prowadzony jest przez nauczycielki z kwalifikacjami język angielski, a także religia, rytmika i taniec. Nauczycielki włączają się z dużym zaangażowaniem w szereg ogólnopolskich programów edukacyjno – wychowawczych (np. Mały Miś w świecie wielkiej literatury, Akademia Misia Harribo, Akademia Aquafresh, Cała Polska czyta dzieciom, Kodowanie na dywanie itd.) tworzą innowacje i własne przedsięwzięcia. Chętnie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez szkolenia, kursy, studia podyplomowe.

Przedszkole organizuje  szereg akcji takich jak Zbiórka dla dzieci na Wileńszczyźnie, Góra Grosza, zbiórka na schronisko dla zwierząt.

Organizujemy imprezy (takie jak Mikołajki, Zabawa Karnawałowa, Dzień Grupy, Dzień Przedszkolaka, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka, CODEWEEK itp.)

Wszyscy pracownicy przedszkola stanowią jego społeczność, każdy jest zaangażowany w swoją pracę i wykonuje swoje zadania z należytą troską o dobro dzieci, ich rodzin oraz budynku.

Zajęcia dodatkowe

 • Język angielski
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Rytmika
 • Logopedia
 • Figulina - zajęcia rytmiczno - ruchowe
 • Robotyka i Mały inżynier (płatne)
 • Zajęcia Raków Kids (płatne)
 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Żywienie
Placówka prowadzi wyżywienie zgodnie z wymogami sanepidu. Posiłki są przygotowywane w placówce przez panie kucharki.
Posiłki są o czterech stałych porach:

 • śniadanie - 8.30
 • II śniadanie - 11:00
 • obiad I danie - 13:15
 • II danie - 14:30

Misja przedszkola:
 

 • Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie.

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie. Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 • Przedszkole propaguje edukację prozdrowotną oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu.

 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są sojusznikami, a działania placówki są skoordynowane.

 • Przedszkole doskonali bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt,meble, pomoce dydaktyczne, zabawki.

 • Placówka organizuje pomoc dzieciom w ramach wyrównywania szans edukacyjnych

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.