Opis przedsięwzięcia

Ogólnoświatowa Kampania ,,Pola Nadziei” we współpracy ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Magdalena Sator

Cel:  pomoc na rzecz osób objętych opieką hospicyjną