Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch, wie to każdy mały zuch!”

  Termin realizacji : 09.2023-06.2024

Grupa : Zdobywcy

Cel: promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych.