Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Mogę być, kim chcę".

 Termin realizacji : 09.2023-06.2024

Dorota Stolarska

Cel : wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad społecznych. Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów wykonywanych przez dorosłych.