Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „ Gramy Zmysłami”

 Termin realizacji : 09.2023-06.2024

Grupa : Odkrywcy 

Cel: innowacyjne

i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli

odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat

integracji sensorycznej