Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek”.

 Termin realizacji : 09.2023-08.2024

Grupy : Bystrzaki ,Eksperci , Łowcy przygód , Pionierzy

Cel:

- zwrócenie uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy;

- przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się  w najbliższym środowisku, 

- poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt  i ludzi;

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek.