Opis przedsięwzięcia

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała

 Termin realizacji : 09.2023-06.2024

Grupy : Tropiciele , Wynalazcy , Odkrywcy, Podróżnicy , Pionierzy

Cel: kształtowanie postaw patriotycznych  u dzieci w wieku przedszkolnym,

uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz własnego regionu, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.