Opis przedsięwzięcia

Międzynarodowy projekt czytelniczy Magiczna moc bajek.

 Termin realizacji : 09.2023-05.2024

Grupy:  Odkrywcy , Pionierzy

Cel: promocja wartości moralnych i kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania edukacyjne oparte o wspólną lekturę bajek i baśni.