Opis przedsięwzięcia

Innowacja pedagogiczna „Zabawy sensoryczne w przedszkolu”

 Termin realizacji : 10.2023-05.2024

Grupa : Tropiciele , Katarzyna Nowicka 

Cel: poszerzanie zasobu doświadczeń sensorycznych i poznawczych; wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez organizowanie zabaw angażujących ich zmysły; doskonalenie umiejętności pracy w grupie ; usprawnienie motoryki małej i dużej; wzmacnianie napięcia mięśniowego; doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; wspieranie zmysłu dotyku; usprawnianie zmysłu węchu i smaku; doskonalenie percepcji słuchowej oraz wzrokowej; rozwijanie kreatywności, a także zainteresowania światem